loader image

Hernieuwbare energie?

Alternatieve energie verwijst naar andere energiebronnen dan fossiele brandstoffen. Dit omvat alle hernieuwbare bronnen en nucleair. Nucleair is niet geclassificeerd als een hernieuwbare energiebron. Hernieuwbare energie wordt geproduceerd uit bronnen die niet uitgeput raken of binnen een mensenleven kunnen worden aangevuld.

 

MODERNE TECHNIEKEN

Ga over op zonne-energie!

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van hitte en licht. Met moderne technieken kunnen we deze energie omzetten in elektriciteit of warmte. Het licht van de zon wordt opgevangen door zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen (PV-cellen) waarmee het wordt omgezet in elektriciteit.

De warmte kan worden opgevangen door zonnecollectoren of stroomwisselaars. De energie wordt niet omgezet in elektriciteit, maar wordt direct gebruikt om water te verwarmen in bijvoorbeeld een zonneboiler. Onze PV-oplossingen zijn zo ontworpen dat u kunt profiteren van ’s werelds favoriete ster. Gebruik schone energie en help onze planeet!

ENORME BESPARINGEN

Werk samen met de zon, start op en bespaar!

Elektriciteit opwekken met zonnepanelen zet zich om in enorme besparingen. Met voldoende zonlicht word je een energieleverancier. Het energieoverschot kan worden geleverd aan een nutsbedrijf. Het overtollige elektriciteit dat overdag wordt geproduceerd, wordt geleverd aan uw nutsbedrijf en wanneer dat nodig is, koopt u opnieuw elektriciteit.

De ideale situatie ontstaat wanneer productie en levering in evenwicht zijn. Dit brengt de elektriciteitsrekening op nul.

VOLDOET AAN UW BEHOEFTEN

Flexibiliteit, speciaal ontworpen om aan uw behoeften te voldoen

Elk huishouden heeft andere verbruiksbehoeften; elk huis heeft een ander dakoppervlak. Het berekenen van de kosten voor een zonne-energiesysteem is maatwerk. Wilt u weten hoeveel u kunt besparen door over te stappen op zonne-energie?

Ons team van experts kan u bijstaan en een plan opstellen dat is aangepast aan uw behoeften.

RESULTATEN VAN TOPKWALITEIT

Ervaren professionals waarop u kunt vertrouwen

Wij zijn erkende installateurs van zonnepanelen. Ons team bestaat uit hoogopgeleide professionals die in staat zijn om eersteklas kwaliteitsresultaten te leveren. Als u met ons samenwerkt, krijgt u alleen het beste. Het plaatsen van zonnepanelen vergt een behoorlijke investering, maar als het goed is afgestemd op het dagelijkse huishoudelijk verbruik, verdient het zich in redelijk korte tijd terug.