Bliksemafleiders

Bliksemafleiders

Een bliksemafleider is een installatie die dient om schade door blikseminslag te voorkomen, door de energie van de bliksem naar de grond te geleiden. Een bliksemafleider bevindt zich doorgaans op het hoogste punt van een gebouw en biedt in het geval van een blikseminslag de stroom van enkele duizenden ampères groot een laag-impedant pad (weinig weerstand) naar de bodem (aarding). Op deze wijze wordt voorkomen dat de grote stroom zich een andere weg zoekt met meer weerstand, waarbij zoveel energie wordt afgegeven dat brand of andere schade ontstaat.

In het Caribisch gebied is het weer vaak onstuimig. Wanneer het stormt en dat gepaard gaat met bliksem en onweer, stapelt het aantal meldingen van schade bij blikseminslag zich op bij de verzekeraars. De materiële schade is vaak al erg genoeg, maar wat denkt u van het verlies van kostbare data in uw computer of telefoonapparatuur? In het geval de inslag een brand tot gevolg heeft, denkt u dan ook eens aan uw persoonlijke bezittingen met emotionele waarde, zoals foto’s. Geen enkele verzekering kan dit verlies compenseren.

Schade bij een blikseminslag kan beperkt of geheel voorkomen worden als er een bliksemafleiderinstallatie op het gebouw of de woning wordt geïnstalleerd. Er zijn verschillende soorten en klassen (LPL1 t/m LPL4) gedefinieerd, afhankelijk van het gebouw en de gewenste of vereiste beveiliging. Door Garnet wordt er gewerkt conform de Internationale norm NEN-EN- IEC62305.

Heeft u hulp nodig?

Neem contact op met ons,
we willen u graag helpen.

Bent u op zoek naar een bliksemafleider installatie oplossing?