Brandmeldsystemen

Brandmeldsystemen

Een brandmeldinstallatie is een alarmsysteem dat brand detecteert en een aantal activiteiten automatisch in gang zet. Bij het afgaan van het brandalarm dienen aanwezigen zich conform het evacuatieplan uit het gebouw te verwijderen. In het gebouw zelf worden er systemen in werking gezet om de verspreiding van vuur of rook te bestrijden. Daarnaast stuurt het systeem bijvoorbeeld een melding naar de brandweer. Al deze activiteiten vinden gelijktijdig plaats en voorkomen tijdverlies bij evacuatie en het inschakelen van hulpdiensten. Wie wel eens met brand te maken heeft gehad, weet dat tijd een cruciale factor is bij de bestrijding ervan. Het installeren van een werkend brandmeldsysteem is niet eenvoudig, daar komt veel bij kijken. Er dient een brandmeldinstallatie ontworpen te worden die in kaart brengt waar gevaarlijke ruimten of productieprocessen zich bevinden, wat voor preventiesysteem er in werking dient te treden, welke hulpdiensten er ingeschakeld worden, etc. Daarnaast dient dit opgesteld en in gebruik genomen te worden conform de wettelijke regelgeving en voorschriften van onder andere de brandweer.

Garnet N.V. heeft personeel in dienst die erkend is door de brandweer van Curaçao als officieel gecertificeerd projecteringsdeskundige. Naast de erkenning van de uit te voeren werkzaamheden als installateur hebben wij gemeend ook aan de systemen de hoogst mogelijke eisen te stellen en zijn een dealerschap aangegaan met Hertek. Hertek is marktleider in Nederland als het gaat om ontwerpen en in gebruikstellen van veiligheidssystemen, waarvan brandpreventie middels een brandmeldsysteem een onderdeel is.

Heeft u hulp nodig?

Neem contact op met ons,
we willen u graag helpen.

Bent u op zoek naar een brandmeldsysteem installatie oplossing?