Elektrotechnische Installaties

Elektrotechnische Installaties

Een elektrotechnische installatie is niet een op zichzelf staand iets. De gehele infrastructuur dient reeds in de ontwerp-fase van een project meegenomen te worden. Het vergt echter wel zeer specifieke vakkennis. Niet alleen over de installatie zelf, maar ook over veel praktische zaken. Het is bijvoorbeeld niet handig als uw stopcontacten vlak onder het plafond afgemonteerd worden. Nu is dit een voorbeeld waarbij iedereen denkt ‘nee natuurlijk niet’, maar zo zijn er nog veel meer praktische zaken waar de gemiddelde mens niet bij stilstaat, maar die achteraf onnodig eventuele ongemakken of problemen kunnen veroorzaken voor de gebruiker. Daarnaast dienen installaties te voldoen aan wettelijke eisen. Indien hieraan niet voldaan wordt, komt de installatie niet door de keuring heen en kunt u er geen gebruik van maken. Een scenario waar u liever niet stil wilt staan bij de mogelijke gevolgen die dit kan hebben.

Naast nieuwbouw wordt er natuurlijk ook met regelmaat bestaande bouw gerenoveerd. Ook bij renovatie dient u rekening te houden met een aantal zaken. De reeds aanwezige infrastructuur voldoet doorgaans niet aan de nieuwe eisen die worden gesteld, maar dat wil niet zeggen dat het niet (gedeeltelijk) bruikbaar is binnen de nieuwe plannen. Ook in een renovatie-traject dient er in een vroeg stadium gekeken te worden naar de mogelijkheden om optimaal en kostenefficiënt te werk te gaan.

Wij ontwikkelen, bouwen en implementeren de modernste en meest effectieve elektrotechnische installaties in woningen, bedrijven, tuinbouw en industrie.

Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat op te treden als adviserende partner en kunnen daarbij nauw samenwerken met alle partijen waarmee u te maken krijgt. Denk hierbij aan de architect, de loodgieter, de airco-installateur, zwakstroom-specialisten en, zeer belangrijk, keuringsinstanties van overheidswege. Er wordt door ons projectmatig gewerkt met een planmatige aanpak. Een planmatige aanpak maakt een gedetailleerd overzicht van de stappen mogelijk waardoor u als klant tussentijds goed op de hoogte kunt blijven van de vorderingen en de haalbaarheid van de deadline van oplevering.

Wilt u goed voorbereid beginnen aan uw project, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Indien u alvast een kijkje wilt nemen bij projecten waarbij Garnet Groep betrokken is geweest, verwijzen wij u naar onze portfolio op de site. Onze installaties treft u aan in winkelcentra, kantoren, scholen, medische instellingen, woonhuizen, bedrijfspanden, appartementen-complexen en renovaties. Daarbij bestrijken wij zowel de particuliere als de zakelijke markt.

Heeft u hulp nodig?

Neem contact op met ons,
we willen u graag helpen.

Bent u op zoek naar een elektrotechnische installatie oplossing?