Inspectie en Certificering

Inspectie en Certificering

Inspectie en certificering zijn twee aspecten die los van elkaar of op elkaar afgestemd uitgevoerd worden. Bij een inspectie wordt er voor u gekeken naar de werking van de technische installatie of het materieel. Van deze inspectie ontvangt u een rapport. Met dat rapport kan een certificering afgegeven worden. Op Curaçao zijn inspectie en certificering niet altijd wettelijk vereist, alhoewel wij bij Garnet N.V. merken dat er steeds meer vraag naar is. Er is meer en meer oog voor de veiligheid van personeel en gebruiker en de duurzaamheid van installaties en materieel.

Garnet Groep voert alle inspecties en certificeringen uit conform de NEN-normen van het Nederlands Normalisatie Instituut. Daarnaast zijn wij volledig bekend met de eisen zoals die gesteld worden door lokale overheids- en keuringsinstanties.

Inspectie en certificering hebben als doel een vergunning te verkrijgen, aan te tonen dat er met deugdelijk materieel gewerkt wordt, dat er aan gestelde veiligheidseisen wordt voldaan, etc. Denk hierbij onder andere aan de richtlijnen die de brandweer afgeeft voor de goedkeuring van een bedrijfspand. Hoe vaak inspectie uitgevoerd dient te worden, is mede afhankelijk van het soort installatie / materieel en de eisen die daaraan gesteld worden. Als u daarover meer wilt weten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Heeft u hulp nodig?

Neem contact op met ons,
we willen u graag helpen.

Bent u op zoek naar een inspectie en certificering oplossing?