Onderhoud

Onderhoud

Alle installaties en apparatuur hebben onderhoud nodig, zo ook technische installaties. Zeker in een klimaat als dat in het Caribisch gebied, waar zaken nu eenmaal sneller kapot gaan dan elders en een kortere levensduur hebben. In het geval van bedrijfsinstallaties, of installaties in gebouwen, is onderhoud doorgaans een verplichting vanwege de veiligheidsaspecten en de eisen van verzekeringsmaatschappijen. Maar ook als het niet verplicht is, is het verstandig een onderhoudscontract af te sluiten. Door het regelmatig uitvoeren van preventief onderhoud op een technische installatie vergroot u de levensduur met een behoorlijk aantal jaren en voorkomt u een aantal vervelende storingen.

Tijdig onderhoud verlengt de levensduur van uw installatie.

Indien regelmatig preventief onderhoud achterwege gelaten wordt, zullen behoorlijke reparatiekosten zich gauw aandienen of zal er zelfs tot complete vervanging overgegaan moeten worden. In het geval de installatie door achterstallig onderhoud gedurende langere periode uitvalt, komt de continuïteit van de bedrijfsvoering of het woongenot in gevaar. Vooral bij bedrijven kunnen de indirecte kosten bij uitval van een technische installatie enorm oplopen doordat medewerkers niet kunnen werken en/of machines niet meer kunnen produceren en/of data verloren gaat.

Bij onze service- & onderhoudscontracten kunt u voor een vast maandbedrag gegarandeerd zijn van het optimaal en veilig functioneren van uw elektrische apparatuur.

Onterecht wordt vaak aangenomen dat onderhoud duur is, maar preventief onderhoud is vele malen goedkoper en duurzamer dan actie ondernemen op het moment dat er sprake is van problemen. Indien u een onderhoudscontract afsluit, betaalt u jaarlijks een vast bedrag gedurende de looptijd van het contract. Hiermee voorkomt u grote uitgaven ineens, de onderhoudskosten worden verspreid over de jaren betaald.

Tevens bent u er van verzekerd dat alle gangbare onderhoudsbeurten en noodzakelijk vervanging van onderdelen op tijd worden geregeld en kunt u gratis gebruik maken van onze storingsdienst. Vraag ons naar de mogelijkheden voor een onderhoudscontact op uw elektrotechnische installatie.

Heeft u hulp nodig?

Neem contact op met ons,
we willen u graag helpen.

Bent u op zoek naar een elektrische onderhoud oplossing?