PV-systemen

PV-systemen

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Met behulp van moderne technieken zijn we in staat om deze energie om te zetten in elektriciteit of warmte. Het licht van de zon wordt door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen (pv-cellen) opgevangen waarmee het omgezet wordt in elektriciteit. De warmte kan opgevangen worden door zonnecollectoren. Hierbij wordt de energie niet omgezet in elektriciteit maar direct aangewend om bijvoorbeeld water in een zonneboiler op te warmen.

Het zelf generen van elektriciteit middels zonnepanelen brengt een enorme besparing met zich mee. Wanneer er voldoende zonlicht is bent u uw eigen energieleverancier. Sinds 2011 is op Curaçao een wet van kracht waarbij het teveel aan opgewekte energie geleverd kan worden aan nutsbedrijf Aqualectra tegen een vastgestelde terug-lever- vergoeding per kWh. De overbodige elektriciteit die overdag wordt geproduceerd wordt aan Aqualectra geleverd en op het moment dat er sprake is van een tekort neemt u weer elektriciteit af bij Aqualectra. De ideale situatie ontstaat wanneer productie en levering gelijk zijn aan elkaar en er per saldo dus geen extra elektriciteit hoeft te worden afgenomen. Hiermee komt de elektriciteitsrekening op nul gulden.

Garnet N.V. is officieel installateur van zonnepanelen en heeft al de nodige projecten op Curaçao uitgevoerd. Het plaatsen van zonnepanelen vergt een behoorlijke investering die, mits goed afgestemd op het dagelijkse verbruik van het huishouden, in een redelijk kort tijdsbestek wordt terugverdiend.

Elk huishouden heeft een ander verbruik en elk huis heeft een ander dakoppervlak. Het berekenen van de kosten voor een zonne-energie systeem is dan ook maatwerk. Wilt u weten hoeveel u kunt besparen door over te stappen op zonne-energie? Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend advies.

Renewable Energy; Sustainable Peace!

Heeft u hulp nodig?

Neem contact op met ons,
we willen u graag helpen.

Bent u op zoek naar een pv-systeem installatie oplossing?